PnumComputer
دنبال دانلود مقالات معتبر علمی هستید؟

در کمترین زمان مقاله درخواستی به ایمیل شما ارسال می گردد.

برای دریافت مقالات ژورنال به صورت رایگان موارد زیر را در قسمت نظرات قرار دهید:

1- نام سایت
 2- نام مقاله (زبان اصلی)
3- لینک مقاله


منابعی که در حال حاضر پشتیبانی می‌شوند :
IEEE ، SpringerLink ، ScienceDirect ، ACS Publications ، Emerald ، Oxford Journals ، JSTOR ، Wiley Online Library ، RSC Publishing ، IOPscience ، Optics InfoBase ، Taylor & Francis Online ، Science ، SAGE journals ، OSTI (DOE) ، Nature ، Scientific ، AIP Journals ، ACM Digital Library ، ...
ممکن است در آینده منابع بیشتری نیز به این لیست اضافه شوند ...


برچسب‌ها: دانلود مقاله رایگان, دانلود مقالات جدید رایگان, دانلود مقالات ژورنال رایگان, دانلود رایگان مقاله
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 14:0  توسط HJ  | 

سلام

نمرات آزمایشگاه سخت افزار دانشگاه اسرار در ادامه مطلب قرار دارد.

 

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 23:23  توسط HJ  | 

با سلام

دوستان و دانشجویانی که سوالی می پرسند حداقل یک ایمیل برای ارسال جواب قرار دهند.

در غیر این صورت اگر سوال کلی نباشد جواب در صفحه اول قرار نمی گیرد.


موفق باشید

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر 1392ساعت 18:32  توسط HJ  | 

با سلام

نمونه سوالات ترم های قبل را از لینک های زیر دانلود کنید :

(براي دانلود بر روي لينك راست كليك كرده و save كنيد)

نيمسال دوم 88-89

نيمسال اول 88-89

نيمسال اول 87-88

تابستان 86

نيمسال دوم 85-86

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم شهریور 1391ساعت 10:0  توسط HJ  | 

با سلام و خسته نباشید به دانشجویان عزیز

اگر دوست داشتید نظر خود را در رابطه با امتحان پایان ترم و کلاس های حل تمرین طراحی الگوریتم بگویید .

****************************************************************************

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام خرداد 1390ساعت 14:0  توسط HJ  | 

با سلام

كلاس حل تمرين جمعه 90/3/13ساعت 14-20 برگزار مي گردد.

برنامه كلاس حل تمرين در سايت برنامه ريزي كلاسها (جستجو بر اساس رشته تحصيلي)در گروه فوق العاده قرار دارد.

لطفاً از دفتر برنامه ريزي براي مكان تشكيل كلاس سوال نفرماييد.


+ نوشته شده در  سه شنبه دهم خرداد 1390ساعت 22:0  توسط HJ  | 

سوالات فصل حل روابط بازگشتی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخ داده شود

************************************************************************

سوال 1 :
اگر تو برنامه ای دو تا حلقه for که تو در تو نیستند داشته باشیم و دو تا لگاریتم بود مثلاً مبنای 2 و 3.

کدامیک را انتخاب می کنیم؟

پاسخ سوال 1 :

اگر حلقه های شما تو در تو نباشند، کافی است پیچیدگی زمانی هر کدام را محاسبه کرده و آنها را با هم جمع کنید.

پیچیدگی زمانی بدست آمده مربوط به دو حلقه for (که به صورت تو در تو نیستند) می باشد.

حالا اگر حلقه ها تو در تو باشند (مانند تست 4 صفحه 311) پیچیدگی زمانی تکه کد برابر حاصلضرب دو حلقه در هم .

که گزینه 3 صحیح می باشد.

************************************************************************

سوال 2 :

مثال 7-3 صفحه 67 را توضیح بدهید . پیچیدگی زمانی چگونه بدست آمد ؟

پاسخ سوال 2 :

چون تابع (f(n به صورت nc نمی باشد باید پیچیدگی زمانی (f(n را محاسبه کرده و با  (n^(loga b مقایسه کنیم . هر کدام رشد بیشتری داشت به عنوان پیچیدگی زمانی (T(n در نظر می گیریم . 

حال در این مثال با توجه به اینکه رشد (n0.79 =n^(log3 4 می باشد و رشد T(n)=nlog n می باشد .

چون رشد n logn از n0.79 بیشتر است پس n logn را به عنوان پیچیدگی زمانی (T(n انتخاب می کنیم .

************************************************************************

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390ساعت 22:0  توسط HJ  | 

سوالات فصل روش های تحلیل الگوریتم های بازگشتی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخ داده شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390ساعت 22:0  توسط HJ  | 

سوالات فصل روش های تحلیل الگوریتم خود را در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخ داده شود

************************************************************************

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390ساعت 22:0  توسط HJ  | 

سوالات فصل روش تقسیم و حل خود را در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخ داده شود


*******************************************************

ﺳﺆال: در ﻫﺮ ﮔﺮاف ﻓﺎﺻﻠﻪ دو راس، ﻃﻮل ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ آن دو راس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﻄﺮ ﮔﺮاف ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻔﺖ راسﻫﺎي ﮔﺮاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﻞ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻄﺮ درﺧﺖ در زﻣﺎن (O(n ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ: درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ دار و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ BFS در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻪ وﺿﻮح دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو راس در درﺧﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮگ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ راس u از درﺧﺖ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ: [d[u ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ درﺧﺖ در زﯾﺮدرﺧﺖ راس u و [c[u ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ u. 

ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن [d[u ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮاي زﯾﺮ درﺧﺖ ﻫﺎي u ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ اول ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ d ﻓﺮزﻧﺪان u ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ در زﯾﺮدرﺧﺖ u ﮐﻪ از u ﻧﻤﯽ ﮔﺬرﻧﺪ. ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ از ﺧﻮد راس u ﺑﮕﺬرد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان راس u دو راس را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار c را دارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ s و t.

دراﯾﻦ ﺻﻮرت c[s] + c[t] + 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ از راس u ﻣﯽ ﮔﺬرد اﺳﺖ. در آﺧﺮ [d[u ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ c ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از روي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ c ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮏ راس ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ راس از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮ(O(n ﻣﯽ ﺷﻮد.

*******************************************************برچسب‌ها: روش تقسیم و حل, BFS, قطر گراف, کوتاهترین مسیر, order
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390ساعت 22:0  توسط HJ  | 

با سلام

سوال خود را با توجه به فصل های کتاب در قسمت نظرات هر فصل قرار داده تا در همان قسمت پاسخ را مشاهده کنید

توجه : برای دریافت جواب به قسمتی که نظر داده اید مراجعه نمایید و یا در صورت دادن ایمیل، جواب برای شما ارسال می گردد.

************************************************************************

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد 1389ساعت 0:0  توسط HJ  |